BSim Nyhedsbrev 2009/2

Nyhedsbrev om BSim programpakken

BSim brugerforum

Vi har i den seneste tid, og særligt i ferieperioder, oplevet at der cirkulerer utilsigtede meddelelser om at et medlem af listen ikke er at træffe i en given periode. Dette skaber unødig trafik, irritation og et sikkerhedsproblem for medlemmet som annoncerer sit fravær til en større gruppe af personer.

Vi har derfor besluttet at ændre listen fra en fri liste til en modereret liste. Det betyder at meddelelser som er sendt utilsigtet til listen eller meddelelser som indeholder spam-mail vil blive slettet inden de udsendes på listen. Det har på den anden side den konsekvens at alle e-mail der sendes til listen vil blive forsinket indtil de er godkendt. SBi vil bestræbe sig på at sikre en hurtig ekspedition af meddelelser til BSim listen inden for normal arbejdstid, men der vil kunne opstå en del forsinkelser på andre tidspunkter.

Vi håber at dette tiltag vil være med til at højne kvaliteten af de meddelelser som cirkulerer på BSim listen og at i som brugere vil sætte pris på det.

Der bliver udsendt en meddelelse til BSim-brugerforum, når et nyt nyhedsbrev er udsendt. Du har mulighed for at melde dig til BSim-brugerforum her.

Ingen simulering af centralt ventilationsanlæg

Der blev i starten af marts udsendt et spørgsmål til BSim brugerforum om behovet for etablering af en model til simulering af central ventilation i BSim. Kun ganske få brugere har reageret på spørgsmålet, og af de svar som er kommet tilbage, fremgår det at behovet er ret begrænset. 

Vi har derfor besluttet, at implementering af central ventilation ikke skal prioriteres på nuværende tidspunkt

Nyheder i BSim

Her beskrives kort nogle af de faciliteter som er blevet implementeret i BSim for nylig, og hvordan man som bruger kan få adgang til dem.

Den seneste version af BSim er 6.9.1.21. og af BSim hjælpen 6.8.4.30. Der planlægges en ny version inden for den nærmeste fremtid, men der er pt. et uafklaret problem med installationen.

Tabelopslag for regulering af solafskærmning

I forbindelse med udvikling af bedre modeller for solafskærmning, er der i BSim indlagt tabeller som beskriver lamelbaserede afskærmningers egenskaber (g-værdi) som funktion af solens profilvinkel og lamelhældningen. Desuden er der tabeller for reduktion af dagslyset som funktion af lamelhældningen og afstanden fra vinduet.

Som noget nyt er der nu også mulighed for at brugeren kan benytte eksterne tabeller for g-værdi og lysreduktion, som fx kan være beregnet ved hjælp af andre programmer. Der refereres direkte til en navngiven tabel fra systemet solafskærmning, og ved valg af reguleringen BlindCtrl bestemmer BSim ud fra tabellen den nødvendige 'lukningsgrad'.

Kuldebroer

Der er nu tilføjet mulighed for at definere kuldebroer (linjetab for fundamenter eller samlinger mellem ydervægge og vinduer mv.) direkte i BSim. Kuldebroer kan defineres som værende enten lineære eller punktformede og tilføjes direkte på en 'construction' eller en 'windoor'. Kuldebroer medtages i beregningerne udelukkende som en forøgelse af transmissionstabet og der tages altså ikke højde for eventuelle varmeakkumulerende egenskaber. I forlængelse af muligheden for at medtage kuldebroer direkte i BSim, arbejdes der i øjeblikket med implementeringen af en bedre jord-model, som tager højde for de 2-dimensionale varmestrømme der forekommer under og omkring bygninger. Den nye jord-model forventes implementeret i BSim i forbindelse med næste opdatering.

Bygningsintegreret opvarmning og køling

Den planlagte opdatering af BSim hvor bygningsintegrerede systemer til opvarmning og køling, som virker ved at cirkulere væske i slanger integreret i den termiske masse i bygningen er implementeret bliver lettere forsinket.

Oprindeligt var opdateringen planlagt til foråret, men valideringen har taget lidt længere tid en forventet og opdateringen forventes frigivet i løbet af efteråret.

Kurser

De planlagte kurser på Ingeniørhøjskolen i Århus den 10.-12. april blev aflyst på grund af manglende tilmeldinger. Det næste kursus er derfor:

Nye artikler om BSim

BSim blev behandlet i 3 papers ved International Building Performance Simulation Association konference Building Simulation 2009 den 27. til 30. juli på University of Strathclyde i Glasgow, Skotland. 

Der er flere brugere som på det seneste har efterspurgt resultater fra validering af BSim. BSim som sådan har ikke været igennem en omfattende validering, men forløberen, tsbi3, var del af en større empirisk validering gennemført under det Internationale Energi Agentur's Solar Heating and Cooling program's task 12 - Building Energy Analysis and Design Tools For Solar Applications. De centrale algoritmer i BSim er for den største dels vedkommende de samme som i tsbi3.

Rapporten "Empirical Validation of Thermal Building Simulation Programs Using Test Room Data" med resultaterne fra valideringen der består af tre bind kan hentes i PDF format på projektets hjemmeside:
IEA-SHC || Task 12.

Se alle udgivelser med relation til BSim her.

Sidst opdateret 19. august 2009