Aktuelle projekter

Oversigt over aktuelle pojekter hvis resultater vil bidrage til den fortsatte udvikling af BSim.

Herunder vises en oversigt over aktuelle projekter hvis resultater har og vil bidrage til den fortsatte udvikling af BSim

Import af geometri fra CAD tegninger

Sommer 2016

En gruppe studerende på DTU arbejder i øjeblikket på en mulighed for import af geometrien for en bygning til BSim direkte fra CAD tegninger. Den første prototype er klar og der arbejdes i øjeblikket på at tilknytte konstruktioner fra databasen til fladerne. 

Automatisk parametervariation 

Sommer 2016

Der er igangsat arbejde med etablering af automatisering af parametervariation, simulering og udtræk af resultater via funktionalitet fra Excel. Det forventes at dette vil bidrage til lettere analyse af forskellige muligheder for energi- og indeklimaoptimering af en bygningsmodel. 

Svømmehaller

I projektet undersøges mulighederne for energibesparelser til kilmatisering af svømmehaller. Blandt resultaterne er følgende af betydning for BSim:

 • udvikling af model for simulering af varmepumper
 • udvikling af model for fugtafgivelse, bl.a. som en funktion af antallet af badende
 • udvikling af mere avancerede modeller for simulering af ventilationsanlæg

Solafskærmning

Der er i realiteten tale om flere projekter hvor et af de fælles mål er studier af styringen af solafskærmning (med og uden solceller) efter brugerønsker, dagslysudnyttelse, energioptimering afhængigt af den aktuelle brug af rummene bag facaden. De vigtigste resultater for BSim vil blive:

 • udvikling af avanceret model for solafskærmning
 • mulighed for placering af solafskærmning i forhold til glasset i vinduerne

IEA Annex 41

I projektet vil der blive arbejdet videre med fugtmodellen, bl.a. i BSim og der forventes følgende resultater med relation til BSim:

 • forbedret model til simulering af fugtforhold
 • model for fugt- og varmeakkumulering i inventar

Bygningsintegrerede varme- og kølesystemer

I projektet arbejedes der med varme- og køleafgivelse inde i bygningernes konstruktioner for på denne måde at minimere behovet for synlige installationer. For BSim vil det betyde:

 • forbedret model for simulering af gulvvarme (vandbåren)
 • model køling i bygningens konstruktione

CAD integration

IFC (Industry Foundation Classes) er en fælles standard som benyttes af et stigende antal CAD programmer, og som giver forbedrede muligheder for udveksling af data på tværs af programmer. For BSim vil projektet betyde:

 • implementering af mulighed for import af CAD tegninger (geometri) i IFC format

Projektet er midlertidigt udskudt.

  Sidst opdateret 05. august 2016