Forskningsudgivelse

Udeluftventiler

Beskrivelse af funktionskrav for udvalgte udeluftsventiler, samt en opsamling af erfaringer fra tidligere undersøgelser.

Udeluftventiler skal opfylde en række luft- og lydtekniske funktionskrav, for at de såvel i byggeteknisk som i indeklimamæssig sammenhæng skal fungere efter hensigten. Ud fra nogle generelle funktionskrav og nogle karakteristiske udeluftventiltyper beskriver rapporten en række specialventiler, og erfaringer fra udvalgte tidligere undersøgelser resumeres. Formålet med rapporten er, på grundlag af denne eksisterende viden samt resultater fra nye supplerende feltundersøgelser, at give fabrikanter og projekterende teknikere et forbedret grundlag for hensigtsmæssig udformning og placering af udeluftventiler.

Bestil publikationen: Udeluftventiler (1989)

Sidst opdateret 09. marts 2006