Forskningsudgivelser

Vinduer og dagslys

Resultater fra SBi's forskning i vinduers betydning for dagslysforholdene i bygninger.

Aldrig er der blevet brugt så meget glas i byggeriet som nu, og den hastige udvikling i glasteknologien har åbnet så mange nye muligheder, at det kan være svært for de projekterende at træffe det optimale valg af glas- og rudetyper til et konkret byggeri. Af hensyn til bygningsbrugerne er det dog overordentlig vigtigt at arkitekterne gør sig klart at facadens udformning er afgørende for indeklimaet og at de bliver mere bevidste om hvilke glas- og rudetyper der findes på markedet, og hvad de forskellige typer er egnede til.

Sammenfatning

Download publikationerne:

Dagslysforhold for dannebrogsvinduer (2004)

Impact of coated windows on visual perception (2003)

Impact of three window configurations on daylight conditions (2003)

Vinduer og dagslys (1999)

Forskere

Kjeld Johnsen

Erwin Petersen, Ole Valbjørn, Staffan Hygge

Sidst opdateret 20. juni 2016