Valg af optimalt system for energieffektiv lysstyring

Målet er at fremme anvendelsen af energibesparende, stabile og brugervenlige systemer til styring og regulering af belysningsanlæg i kontorer, skoler, institutioner m.fl.

Belysningsbranchen har længe markedsført styrings- og reguleringssystemer med et påstået stort energisparepotentiale sideløbende med, at der har været kampagner rettet mod øget brug af disse systemer. Erfaringer fra FoU-projektet "Funktionssikring af energieffektive lysstyringer" har dog vist, at der er en række barrierer for at opnå de forventede energibesparelser og brugerkomfort.

Erfaringerne kan relateres til tekniske problemer omkring selve produkterne deres reguleringsfunktioner, indstillingsmuligheder, brugervenlighed og vejledninger. Alle er problemer, der er begrænsende for realiseringen af energisparepotentialet og som på sigt forhindrer en effektiv brug og udbredelse. Branchen erkender da også, at en overvejende del af de eksisterende lysstyringsanlæg  ikke fungerer efter hensigten. Set i dette lys er der således behov for en systematisk undersøgelse af de forskellige systemers tekniske funktioner og energisparepotentiale, en undersøgelse der ikketidligere er blevet foretaget.                             

Projektets overordnede mål er at fremme anvendelsen af energibesparende, stabile og brugervenligesystemer til styring og regulering af belysningsanlæg i kontorer, skoler, institutioner m.fl. ("Det rigtigesystem til en given anvendelse"). Projektet gennemføres i SBi's lyslaboratorium, hvor der for hvert anlæg foretages en installations-og funktionsafprøvning af typiske systemer til styring og regulering af belysningsanlæg.                             

Data og erfaringer fra laboratorieforsøg med den enkelte installation overdrages løbende til fabrikanten. Fabrikanterne får således indsigt i eventuelle svagheder ved deres produkter, hvilket vil kunne være til stor gavn for den videre produktudvikling.  Hvis resultaterne giver tilstrækkeligt grundlag for det, indarbejdes de i kommende SBi-anvisninger på området.

Resultaterne formidles på en let tilgængelig og målrettet måde med udnyttelse af grafiske formidlingsformer, som præsenterer de komplekse problemstillinger på en let forståelig måde. Erfaringer fra laboratorieforsøgene vil således udgøre et vigtigt materiale til brug i belysnings- og automatikundervisning ved arkitektskolerne, de tekniske universiteter, hos rådgivere, fabrikanter, entreprenører m.fl.

Intern projektleder: STB

Målgruppe: Arkitektskoler, tekniske universiteter, rådgivende ingeniører og arkitekter, fabrikanter, entreprenører Samarbejde: Lysteknisk Selskab (LTS), Louis Poulsen Elteknik, Philips Lys,

Samarbejdspartnere: Lysteknisk Selskab (LTS), Louis Poulsen Elteknik, Philips Lys, Servodan, Unotech, Vanpee & Westerberg, Lauritz Knudsen og Prolon Control Systems.

Rekvirent: ELFOR, PSO-F&U; 2007

Sidst opdateret 22. maj 2008