Forskningsudgivelse

Udvikling af værktøjer til at fremme energieffektiv anvendelse af solafskærmninger

Rapporten beskriver metoder til at karakterisere solafskærmninger og bestemme deres energimæssige og optiske egenskaber.

Rapporten beskriver metoder til at karakterisere solafskærmninger og bestemme deres energimæssige og optiske egenskaber. I forbindelse med projektet er der udviklet to beregningsværktøjer til vurdering af solafskærmningers effekt på indeklima, dagslysforhold og energiforbrug i bygninger. Det ene beregningsværktøj er velegnet i den tidlige skitsefase mens det andet anvendes i detailprojekteringen af bygninger. Tilsammen udgør de et solidt projekteringsgrundlag, som vil fremme energieffektiv anvendelse af solafskærmninger.

Rapporten er udarbejdet i samarbejde med DTU Byg.

Se den afsluttende forskningsrapport: 'Udvikling af værktøjer til at fremme energieffektiv anvendelse af solafskærmninger' (2008), udgivet af DTU Byg.

Se også paperet: 'Practical use of new visual discomfort probability index in the control startegy for solar shading devices'.

Forskere

Kjeld Johnsen

Jacob Birck Laustsen

Sidst opdateret 10. oktober 2008