Solafskærmning er vigtig i lavenergibyggeri

Ny SBi-anvisning om solafskærmninger skal hjælpe de projekterende med at vælge løsninger, der er gode for både indeklima og energiforbrug.

Ny SBi-anvisning om solafskærmninger skal hjælpe de projekterende med at vælge løsninger, der er gode for både indeklima og energiforbrug.

En facade skal sikre dagslys til bygningens rum, et godt udsyn og beskytte mod overophedning og blænding.

”Klart glas og en god solafskærmning er langt bedre end de faste og permanente afskærmninger, der ofte vælges. Det gælder både for indeklimaet og for energiforbruget”, pointerer seniorforsker Kjeld Johnsen, Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København, der er forfatter til en ny SBi-anvisning om solafskærmninger.

Glasfacader er populære, men indeklimaet bag facaderne er ofte utilfredsstillende. Når man overvejer facadens udformning, skal man derfor undersøge, hvilken solaf­skærmning, der kan tilfredsstille brugerbehov og energikrav.

Kravene vil i mange tilfælde være modsatrettede og ændre sig over dagen og året. Anvisningen anbefaler, at man anvender afskærmninger, der kan reguleres maksimalt. Nogle gange vil der være behov for at reducere solindfald og blænding mest muligt. Andre gange vil der være behov for at trække afskærmningen helt fra.

”I praksis vil løsningen bestå af flere afskærmninger, da de færreste afskærmninger i sig selv kan opfylde alle krav og behov. Lamelafskærmninger med drejelige og helt flytbare lameller er blandt de systemer, som kan opfylde flest krav”, fortæller Kjeld Johnsen.

Læs mere om, hvilke solafskærmninger der findes, og hvordan de fungerer i SBi-anvisning 264, Solafskærmninger.

Solafskærmning er vigtig i lavenergibyggeri

SBi-anvisning 264 er tænkt som et redskab til projekterende ingeniører og arkitekter, der skal træffe beslutninger om facadeudformning og solafskærmninger i forbindelse med nybyggeri eller renovering.

Forskere

Kjeld Johnsen

Sidst opdateret 09. november 2016