SBi hjælper Københavns Kommune med retningslinjer for altaner

Når altaner etableres på eksisterende bygninger, skygger altanerne oftest for underboernes vinduer. SBi har hjulpet Københavns Kommune med at undersøge altanernes betydning for dagslyset i de lejligheder, der ligger under altanerne.

SBi har udført en række dagslyssimuleringer for Københavns Kommune. Simuleringerne viser hvor galt det kan gå, når der etableres altaner. Hovedkonklusionen er, at altaner med en anvendelig dybde på 1 meter vil forringe dagslyset væsentligt i lejlighederne under altanerne. Problemet er særlig stort, hvis bygningen overfor også skygger, og især hvis altanerne er så lange, at de skygger for flere vinduer.

Altaner kan imidlertid være et stort aktiv, hvor de etableres. ”Når man bor i en storby, kan en altan være en vigtig kilde til frisk luft og dagslys,” siger seniorforsker Ásta Logadóttir fra SBi og fortsætter: ”Hvis vi blot så på dagslyset i de lejligheder, der ligger under altanerne, ville vi ikke kunne anbefale altaner med en dybde på 1 meter eller mere. Men det er også en stor kvalitet at have adgang til en altan. Vi er glade for at der nu er nogle retningslinjer for, hvad københavnerne skal tage hensyn til, når de etablerer altaner.”

Læs Københavns Kommunes publikation om vejledende standardstørrelser for altaner - konsekvenser for dagslys.

SBi hjælper Københavns Kommune med retningslinjer for altaner

Nye altaner på Natalia Zahles Vej i Københavns Sydhavn. Foto: Birgitte Christiansen

Sidst opdateret 20. maj 2016