Ny uddannelse skal give bedre lys

Aalborg Universitet København udbyder fra efteråret 2014 en ny kandidatuddannelse, som skal imødekomme øget efterspørgsel efter kompetencer om lys.

Aalborg Universitet København udbyder fra efteråret 2014 en ny kandidatuddannelse, som skal imødekomme øget efterspørgsel efter kompetencer om lys. En undersøgelse har vist, at danske virksomheder inden for en kort årrække har brug for at ansætte op mod 200 nye medarbejdere på dette højt specialiserede fagområde, som ikke hidtil har haft nogen uddannelse i Danmark.

”Lys har afgørende betydning for menneskers sundhed og trivsel. Samtidig er lys og skygge et af de stærkeste æstetiske virkemidler, vi har i designprocessen. Derfor er der er stort behov for at udvikle faget lysdesign, særligt inden for arkitekturen og i samspillet med den virtuelle verden af skærme, computerspil, animationsfilm osv.”, siger arkitekt Ellen Kathrine Hansen. Hun er ansvarlig for den nye uddannelse cand.scient. i lysdesign, på engelsk Master of Science (MSc) in Lighting Design. Det sidste er vigtigt, da Ellen Kathrine Hansen og hendes kolleger på Aalborg Universitet forventer, at ca. halvdelen af de studerende vil være internationale, og al undervisning bliver derfor på engelsk.

Første hold studerende begynder til september, og ansøgningsfristen er 1. april. For at få plads, skal man have en relevant uddannelse på bachelorniveau. Der er højst plads til 40 studerende, som vil blive udvalgt på baggrund af deres hidtidige uddannelsesforløb, motivation for uddannelsen samt eventuelle supplerende erfaringer.

Tværfagligt funderet

”Der sker i disse år en rivende udvikling på lysområdet: Nye typer energieffektive lyskilder, intelligent lysstyring og stigende udbredelse af storskærme skaber et påtrængende behov for tværfaglig viden om lysdesign i det byggede miljø”, siger Marc Fontoynont, der er professor i lys på Aalborg Universitet København og en af drivkræfterne i den nye uddannelse.

Behovet for dygtige folk med forstand på lysdesign findes ikke kun i byggesektoren. Også når det handler om computerspil, animationsfilm og virtual reality er der et stigende behov for lysdesignere, fx for at kunne lave naturtro lyssætninger af rum og landskaber. Samtidig kommer medieteknologien til at fylde stadig mere i arkitekturen. Af disse grunde er den nye uddannelse tværfagligt funderet og kombinerer viden om medieteknologi, arkitektur og lys.

”I har i Danmark en unik tradition for at bearbejde samspillet mellem dagslys og kunstlys i arkitekturen. Denne tradition nyder bred anerkendelse internationalt”, fortæller Marc Fontoynont, som Aalborg Universitet for et par år siden hentede til Danmark fra Ecole Nationale des Travaux Publics de l'Etat (ENTPE) i Frankrig.

Den nye uddannelse er den første af sin slags i Skandinavien, og selvom der findes lignende kandidatuddannelser i bl.a. Finland, Frankrig og USA, venter Aalborg Universitet København ikke, at det bliver svært at tiltrække internationale studerende.

”Når jeg fortæller, at vi laver en ny uddannelse i København, svarer mine internationale samarbejdspartnere, at det er en perfekt placering lige netop, når det handler om lys. Når jeg så også fortæller, at vi laver en uddannelse, der kombinerer medieteknologi, lys og arkitektur, svarer de, at det bliver et hit, for det er der ingen andre, der har gjort, selvom der er et tydeligt behov for det”, siger Ellen Kathrine Hansen.

De studerende på den nye kandidatuddannelse i lysdesign bliver undervist af forskere fra Institut for Arkitektur og Medieteknologi samt Statens Byggeforskningsinstitut, begge placeret på Aalborg Universitet København. Derudover trækker uddannelsen på gæsteundervisere fra Aalborg Universitets internationale netværk af virksomheder og institutioner med aktiviteter inden for medieteknologi, lys og arkitektur. Yderligere information om uddannelsen kan findes på light.aau.dk.

Boks:

Behov for kompetencer om lys

Innovationsnetværket Dansk Lys udgav i 2012 rapporten ’Behov for lysuddannelse i Danmark’, udarbejdet af Dansk Center for Lys. Rapporten konkluderede, bl.a. på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, at der er stort behov for en lysuddannelse i Danmark. Spørgeskemaundersøgelsens 82 respondenter ønskede inden for fem år at ansætte op mod 200 nye medarbejdere på lysområdet.

I forlængelse af denne undersøgelse har Aalborg Universitet København gennemført kvalitative interview med en række repræsentanter for de arbejdsgivere, som kan tænkes at aftage kandidater fra en ny lysuddannelse. Disse interview har uddybet behovet til særligt at rette sig mod en tværfaglig, internationalt orienteret kandidatuddannelse.

“Det er en fordel, at uddannelsen er international og tværfaglig og får studerende med forskellig faglig og kulturel baggrund. De studerende vil kunne bruge hinandens viden til at styrke forståelsen af den kompleksitet man navigerer i, når man arbejder professionelt med lys.” Siger teamleder og lysarkitekt Merete Madsen fra Grontmij, der blev interviewet som en af repræsentanterne for uddannelsens aftagere.

Til redaktionen: Yderligere oplysninger hos arkitekt, ekstern lektor Ellen Kathrine Hansen, ekh@create.aau.dk, telefon 2172 3181.

Ny uddannelse skal give bedre lys

Bag den nye kandidatuddannelse i lighting design står et team af garvede forskere og undervisere fra Aalborg Universitet København, heriblandt Ellen Kathrine Hansen (til venstre i midterste række) og Marc Fontoynont (til højre i midterste række). (Foto Jørgen True)

Forskere

Marc Fontoynont, Kjeld Johnsen, Ásta Logadóttir

Ellen Kathrine Hansen, Michael Mullins

Sidst opdateret 20. februar 2014