Kvalitetslys i daginstitutioner

Formål er at fremme energieffektiv belysning i børneinstitutionersamtidig med, at belysningens kvalitet øges.

Projektets overordnede formål er at fremme energieffektiv belysning i børneinstitutioner. Målet søges opnået gennem demonstration i 3-5 udvalgte institutioner, hvor der sætter fokus på de mange muligheder, der er for at installere kvalitetslys med lavt elforbrug.

Projektet beskriver belysningen som en helhed, dvs. både dagslyset og dagslysudnyttelsen, den faste, generelle lysinstallation samt den mere fleksible belysning, fx effektbelysning, arbejdslamper og lignende. Målsætningen er at indhente viden om samt at udbrede kendskabet til, hvordan energiforbruget til belysning i vuggestuer og børnehaver kan reduceres samtidig med, at belysningens kvalitet øges. Desuden er målsætningen at opstille en række kvalitetskriterier og nøgletal for elforbruget i forskellige typer lokaler og til forskellige aktiviteter, herunder eksempler på i hvilken udstrækning dagslyset helt eller delvist kan dække lysbehovet.

Intern projektleder: IMK

Målgruppe: Daginstitutionsbyggeriets ansvarlige parter: kommunale forvaltninger; daginstitutionernes ledelse samt arkitekter og rådgivende ingeniører:

Samarbejdspartnere: Projektorganisation varetages af Sbi. Øvrige projektdeltagere er: Lysteknisk Selskab (LTS), BUPL Louis Poulsen Lighting A/S. Hillerød/Allerød Kommune Kolding Kommune

Rekvirent: PSO - F&U; 2006

Sidst opdateret 22. maj 2008