Forskningsudgivelse

Kamerabaseret lysstyring: Lysstrømsændringer og hastighed

Sigtet med denne rapport er at udvikle en prototype af en kamerabaseret lysstyring til elektrisk belysning i kontormiljøer. Ved hjælp af kamerateknologi og software til billedanalyse styres lyset afhængigt af lysforhold og personer i lokalet. Formålet er at opnå både energibesparelser og et visuelt tilfredsstillende miljø for brugerne.

Rapporten indeholder dokumentation af de afprøvede metoder under prototypens udvikling samt undersøgelse af, hvordan ændringer i lyset registreres og accepteres af brugerne. Resultaterne kan sammen med rapportens anbefalinger bruges som udgangspunkt for videreudvikling af et endeligt kamerabaseret lysstyringsprodukt.

Læs rapporten 'Kamerabaseret lysstyring: Lysstrømsændringer og hastighed' (2016)

Forskere

Ásta Logadóttir

Dannie Michael Korsgaard, Johannes Møjen, Martin Grun Roien, Tommy Bjerre Nielsen

Sidst opdateret 20. april 2016