Internationalt samarbejde om optimering af facader og reguleringssystemer

Det overordnede mål med projektet er at skabe et beregningsmæssigt og praktisk grundlag for optimalt valg af solafskærmninger og integrerede reguleringsstrategier til både nybyggeri og renoveringer inden for kontor-, erhvervs- og institutionsbyggeri.

Det overordnede mål med projektet er at skabe et beregningsmæssigt og praktisk grundlag for optimalt valg af solafskærmninger og integrerede reguleringsstrategier til både nybyggeri og renoveringer inden for kontor-, erhvervs- og institutionsbyggeri.

Projektet er desuden et ideelt grundlag for deltagelse i IEA SH&C Task 31, idet det planlagte arbejde her svarer nøje til to af hovedaktiviteterne, nemlig:

  • Subtask A: User Perspectives and Requirements
  • Subtask B: Integration and Optimisation of Daylighting Systems

Deltagelsen i det internationale samarbejdsprojekt vil løfte det nationale projekt og sikre opretholdelsen af den danske forbindelse til det betydelige internationale forskningsnetværk, som er opbygget over de sidste 8 år, til gavn for udviklingen i dansk byggeri med anvendelse af bedre facadeløsninger.

Resultaterne af IEA Task 31 formidles gennem internationale rapporter, beregningsværktøjer samt materiale og informationer på Internettet. Som resultat af nærværende projekt beskrives hovedresultaterne i artikler henvendt til den danske byggebranche, ligesom alle relevante informationer vil blive gjort tilgængelige via Web-sites. Som led i formidlingen afholdes des-uden 2-3 workshops med en referencegruppe repræsenterende den danske byggebranche.

Intern projektleder: KJJ

Målgruppe: Projekterende ingeniører og arkitekter, bygherrer, fabrikanter og leverandører af solafskærm-ninger, dagslyssystemer, belysningssystemer og reguleringsudstyr

Samarbejdspartnere: Servodan A/S og en lang række førende forskningsinstitutioner og private virksomheder i 13 IEA lande

Rekvirent: ELFOR - PSO2003

Forskere

Kjeld Johnsen

Sidst opdateret 23. maj 2008