Integreret regulering af solafskærmning, dagslys og kunstlys

Formålet med projektet er at skabe et beregningsmæssigt og praktisk grundlag for optimalt valg af solafskærmninger og integrerede reguleringsstrategier til både nybyggeri og renoveringer inden for kontor-, erhvervs- og institutionsbyggeri.

Formålet med projektet er at skabe et beregningsmæssigt og praktisk grundlag for optimalt valg af solafskærmninger og integrerede reguleringsstrategier til både nybyggeri og renoveringer inden for kontor-, erhvervs- og institutionsbyggeri. Den praktiske anvendelse af målsætningen kan udmøntes i fire delmål:

  • At tilvejebringe et enkelt projekteringsredskab for valg af solafskærmninger i form af data- og bereg-ningsmodeller for typiske afskærmninger og reguleringsprincipper
  • At implementere beregningsmodeller for udvalgte afskærmninger i programpakken BSim
  • At udvikle og afprøve en prototype på et nyt reguleringssystem for integreret styring af kunstlys, dagslys og solafskærmning til kontormiljøer
  • At demonstrere og dokumentere funktionen af det integrerede system i en kontorbygning

Målgruppe: rådgivere, entreprenører og installatører samt virksomheder inden for kontor, service og industri

Samarbejdspartnere: Servodan A/S og Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S

Rekvirent: ELFOR, dansk eldistribution

Sidst opdateret 23. maj 2008