Energiforbrug og indemiljø i kontorer med stor rumdybde

Projektets hovedmål er at udarbejde retningslinier for planlægning og projektering af optimale fysiske rammer for fremtidens kontormiljø (New Ways of Working) i både nybyggeri og ved renovering af eksisterende kontorbygninger.

Projektets hovedmål er at udarbejde retningslinier for planlægning og projektering af optimale fysiske rammer for fremtidens kontormiljø (New Ways of Working) i både nybyggeri og ved renovering af eksisterende kontorbygninger. Projektet sigter på at der etableres de bedst mulige indeklimamæssige forhold til fremme af brugernes velbefindende og produktivitet samtidig med at energiforbruget til belysning, ventilation og køling minimeres. Projektet er især rettet mod dagens nye kontorkoncepter. Målsætningen kan beskrives ved 3 delmål:

at udvikle en række integrerede design- og miljøstrategier for udformning af fremtidens kontormiljøer, som forener arkitektoniske, teknologiske samt indretningsmæssige og organisatoriske hensyn med henblik på at sikre et tilfredsstillende indeklima.

  • at projektet på et overordnet plan søger at kortlægge eventuelle konflikter mellem energimæssige hensyn og organisatoriske ønsker
  • at tilvejebringe retningslinier for gode arkitektoniske løsninger for fremtidens kontormiljøer udfra en kortlægning af årsagssammenhænge mellem indeklimafaktorer, bygningsudformning og -indretning samt brugernes oplevelse af tilfredshed.

Intern projektleder: JSC

Målgruppe: Projekterende ingeniører og arkitekter, bygherrer, fabrikanter af belysningsarmaturer og -regulering, fabrikanter af solafskærmning og - regulering, indretningsfirmaer, Elsparefonden

Samarbejdspartnere: Signal Arkitekter, Alexandra Instituttet, RH Arkitekter, Cowi samt en referencegruppe

Rekvirent: ELFOR, PSO F&U; 2004

Sidst opdateret 23. maj 2008