Forskningsudgivelse

Elproducerende solafskærmninger

Det vil sjældent være optimalt at integrere solceller i bevægelige afskærmninger. Det vil normalt kun være relevant i tilfælde, hvor det er begrundet i arkitektoniske hensyn.

Rapporten beskriver resultaterne af et udviklingsprojekt for en elproducerende solafskærmning i form af brede, vandrette og drejelige lameller med solceller samt en integreret reguleringsfunktion, der samtidig er optimeret ud fra energiforbrug samt termisk og visuelt indeklima.

Projektets ide var at tilgodese behovet for effektiv solafskærmning i tidens kontor-, erhvervs- og institutionsbyggeri, hvor glasfacader er dominerende.

Konklusionen af udviklingsprojektet er, at det sjældent vil være optimalt at integrere solceller i bevægelige afskærmninger. Det vil normalt kun være relevant i tilfælde, hvor det er begrundet i arkitektoniske hensyn.

Se eller download rapporten: 'Elproducerende solafskærmninger' (2012).

Artikel i Forsk 33: Solceller i solafskærmning giver kun lille energigevinst (08.2012)

Forskere

Kjeld Johnsen

Ivan Tatic, Henning Schmidt-Petersen, Henrik Sørensen, Ulrik Pedersen og Dennis Årø

Sidst opdateret 16. august 2012