Forskningsudgivelse

Elbesparelse gennem individuel dynamisk lysstyring

I projektet afprøves et nyt lyskoncept, hvor både belysningens farvetemperatur og intensitet kan varieres efter brugernes ønsker og behov.

I pilot-projektet er afprøvet et nyt lyskoncept, hvor både belysningens farvetemperatur og intensitet kan varieres efter brugernes ønsker og behov. Afprøvningen foregik gennem en række kontrollerede forsøg i SBi’s dagslyslaboratorium. Sammen med et nordamerikanske projekt viser resultaterne af afprøvningen et besparelsespotentiale i størrelsesorden 25 pct., og forsøgspersonerne gav et klart udtryk for, at de regulerede efter dagslyset i rummet. Desuden viste resultaterne, at der er forskel i præferencerne af lys hos 'A-mennesker' og 'B-mennesker', og at der er forskelle i de lysvariationer, som personerne ønsker hen over dagen.

Se eller download rapporten: 'Elbesparelse gennem individuel dynamisk lysstyring' (2008).

Sidst opdateret 17. december 2008