Artikel i fagblad

Effektiv lysstyring

I de seneste år er der sket en kraftig teknologisk udvikling af systemer og komponenter til lysstyring og lysregulering, men ofte er de installerede anlæg kommet i miskredit, fordi de ikke har fungeret tilfredsstillende.

I de seneste år er der sket en kraftig teknologisk udvikling af systemer og komponenter til lysstyring og lysregulering, men ofte er de installerede anlæg kommet i miskredit, fordi de ikke har fungeret tilfredsstillende. Der skal derfor udvikles bedre værktøjer til at sikre, at avancerede lysstyringer i praksis kommer til at fungere, sådan som det var hensigten.

SBi, DELTA og Lysteknisk Selskab er netop gået i gang med et nyt projekt om funktionsikring af energieffektiv lysstyring. Projektgruppens mål er at udforme et system for beskrivelse, indregulering og afprøvning af lysstyringer – med det formål at sikre, at sådanne anlæg vil fungere i praksis, og at de mulige energibesparelser faktisk realiseres. Projektet støttes af ELFOR's forskningsprogram, PSO 2005 og afsluttes efter planen i slutningen af 2006.

Download artiklen: Nyt projekt om effektiv lysstyring (PDF)

Artiklen har været bragt i tidskriftet LYS nr. 02 / maj 2005

Sidst opdateret 17. marts 2006