Dagslysdirigerende glaslameller

Kortlægning af energibesparelsespotentialet og dagslysforholdene for nye typer fleksible solafskærmninger bestående af glaslameller med solafskærmende belægninger, der har stor reflektans.

For at reducere el-forbruget til køling og ventilation i bygninger med glasfacader er det
nødvendigt at anvende effektive solafskærmninger. Samtidig er der dels behov for at optimere
udnyttelsen af dagslyset for at opfylde de skærpede krav om en dagslysfaktor på minimum  2 % på
arbejdspladser og dels for at reducere el-forbruget til kunstig belysning. I bygninger med stor
rumdybde i forhold til vinduesarealet er der ofte rigeligt dagslys tæt på vinduerne og for lidt bagest i rummet. Derfor er der behov for at udvikle nye effektive solafskærmninger, som kan skærme for direkte solstråling i de vinduesnære omgivelser og som samtidig kan dirigere en del af sollyset længere ind i lokalet.

Projektets formål er at kortlægge energibesparelsespotentialet og dagslysforholdene for nye typer fleksible solafskærmninger bestående af glaslameller med solafskærmende belægninger med stor reflektans, som kan afskærme for direkte solstråling og samtidig dirigere en del af dagslyset længere ind i lokalet, hvor der er mest brug for det.

Projektet vil resultere i en ny type solafskærmning, som både løser problemet med overtemperaturer pga. for stort solindfald og samtidig optimerer udnyttelsen af dagslyset så energiforbrug til belysning minimeres. Det nye solafskærmningskoncept, som vil kunne bruges i både nybyggeri og eksisterende bygninger, vil således kunne medføre betydelige besparelser i el-forbrug til køling, ventilation og kunstig belysning. En sidegevinst ved solafskærmningen er, at den vil kunne reducere varmetabet fra facaden om vinteren og løse problemet med udvendig kondens på energiruder. Solafskærmningskonceptet vil kunne bruges direkte i solafskærmningsbranchen til produktion eller videreudvikling.

Intern projektleder: STB

Ekstern projektleder: DTU.BYG

Målgruppe: Projekterende ingeniører og arkitekter, belysningsingeniører, fabrikanter af solafskærmnings- og galsfacadersystemer, bygherrer.

Samarbejdspartnere: BYG DTU, Scanglas A/S, HS Hansen Facader, Blendex A/S

Rekvirent: Tilskud fra ELFOR, PSO F&U; 2006

Sidst opdateret 22. maj 2008