Forskningsudgivelse

Dagslys i boliger

Analyse af dagslysets betydning for brugen af elektrisk belysning.

I rapporten er undersøgt, om der kan påvises en sammenhæng mellem størrelsen af vinduerne i en bolig og dens elforbrug til belysning. Hypotesen var, at i en bolig med store vinduer, vil den tid kunstlyset er tændt, være kortere end i en tilsvarende anden bolig med mindre vinduer

Undersøgelsen omfattede fem forskellige bebyggelser omfattede enfamiliehuse, tæt-lav-bebyggelser og etageboliger, repræsenterende en stor variation i vinduesarealer fra små til meget store vinduer. Undersøgelsen gennemførtes gennem opmåling af de vigtigste rum, spørgeskemabesvarelse fra beboerne vedrørende brugen af elektrisk belysning samt simuleringer af rummenes dagslysforhold. I alt 224 boliger deltog i undersøgelsen

Uden at kunne konkludere generelt ud fra datamaterialet tyder undersøgelsen på, at der kan være op til en halv times forskel i tændetidspunkt (i forhold til solnedgangstidspunkt) mellem en bolig med store vinduer og en bolig med små vinduer.

Se eller download rapporten: Dagslys i boliger. Analyse af dagslysets betydning for brugen af elektrisk belysning' (2013).

Forskere

Ásta Logadóttir, Kjeld Johnsen

Martin Grün Roien, Christoffer Rasmussen, Jens Christoffersen, Per Arnold Andersen, Astrid Espenhain, Michael Raunkjær, Per Bro

Sidst opdateret 30. juni 2015