Forskningsudgivelse

Bygningsreglementets eksempelsamling Dagslys i nyt kontorhus

Med udgangspunkt i basiskontorhuset i Energistyrelsens eksempelsamling for energi beskriver rapporten, hvilke konsekvenser udformning og placering af vinduer har for dagslys og energiforbrug.

I rapporten opstilles fem forskellige scenarier, hvorpå der beregnes dagslysfaktor og laves visualiseringer. Formålet er at vise dagslystilgangen i storrumskontorer med forskellige vinduesløsninger og på to forskellige etager i bygningen.

Se eller download rapporten 'Bygningsreglementets eksempelsamling Dagslys i nyt kontorhus' (2015)

Sidst opdateret 30. juni 2015