Forskningsudgivelse

Arkitektur, energi og dagslys

En gennemgang af syv bygninger viser, at det med en række enkle løsninger er muligt at udnytte dagslyset væsentligt bedre uden at gå på kompromis med ønsket om at skabe god arkitektur.

En gennemgang af syv bygninger viser, at det med en række enkle løsninger er muligt at udnytte dagslyset væsentligt bedre uden at gå på kompromis med ønsket om at skabe god arkitektur. Mængden og kvaliteten af dagslyset afhænger ikke blot af vinduernes størrelse, men af mange andre forhold fx vinduesåbningernes dybde, rummenes overflader, solafskærmning og skyggende bygninger og beplantning.

Sammenfatning

Bestil eller download publikationen: Arkitektur, energi og dagslys (2001)

Forskere

Erwin Petersen, Ole Svensson

Sidst opdateret 09. marts 2006