SysPAQ - Sensorsystem til måling af oplevet luftkvalitet

Projektets hovedformål er at udvikle et innovativt sensorsystem til måling af indeluftkvalitet, som den opleves af mennesker.

Projektets hovedformål er at udvikle et innovativt sensorsystem til måling af indeluftkvalitet, som den opleves af mennesker.

Udviklingen vil foregå i et samarbejde mellem producenter af lugtfølsomme sensorer, perceptionspsykologer, indeklimaforskere og mulige brugere af det nye system.

Systemet vil kunne bruges som en måle- og kontrolenhed i forbindelse med indeklimamålinger til regulering af ventilationsbehov og kvalitetskontrol af afgasning fra byggematerialer. Systemet vil kunne reducere omkostningerne til sensoriske paneler af lugt-dommere, fx under indeklimamærkningsordningen for forurening fra materialer og inventar, og derved bidrage til udviklingen af lav-forurenende materialer.

SBi's andel af projektet er samlet om udarbejdelse af manualer, der beskriver procedure til måling af oplevet luftkvalitet og gennemførelse af kalibrering og validering af sensorsystemet ved samtidige målinger med sensorisk panel og sensorsystem under kontrollerede forhold i luftkvalitetslaboratoriet.

Der er oprettet en hjemmeside til præsentation af resultater for offentligheden og til intern kommunikation for projektdeltagere. Resultaterne formidles internationalt på konferencer og gennem artikler i internationale tidsskrifter. Resultater vil blive givet til relevante personer i CEN systemet.

Se også Fact sheet (pdf)

Læs mere om projektet

Original titel: Innovative Sensor System for Measuring Perceived Air Quality and Brand Specific Odours.

Intern projektleder: HNK

Målgruppe: Byggevareproducenter, indeklimamærkningsordninger for materialers afgasning, rådgivende ingeniører.

Samarbejdspartnere: Technical University of Berlin (TUB) (projektleder), Technical University of Denmark (DTU), Karolinska Institute (KI), Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), Forschungszentrum Karlsruhe, Federal Institute for Materials Research and Testing, REGIENOV (RENAULT), Alpha MOS

Rekvirent: Technical University of Berlin (TUB) (projektleder). Støtte fra EU's 6. rammeprogram, NEST PATHFINDER - Measuring the Impossible.

Sidst opdateret 22. maj 2008