Videnskabelige artikler

Sensorisk bedømmelse af afgasning fra byggematerialer

Afgasning fra byggematerialer kan have stor betydning for den oplevede luftkvalitet i bygninger.

Byggematerialer og inventar er væsentlige kilder til dårlig luftkvalitet i bygninger. Sensoriske undersøgelser giver større viden om, hvad afgasning fra byggematerialer betyder for den oplevede luftkvalitet.

Artikler:

The effect og using low-polluting building materials on perceived air quality and ventilation requirements in real rooms (2008).

The impact of information on perceived air quality: 'Organic' vs. 'synthitic' building materials (2007).

Use of thermal desorption gas chromatography-olfactometry/mass spectrometry for the comparison of identified and unidentified odor active compounds emitted from building products containing linseed oil (2008)

Sensory and chemical evaluation of odorous emissions from building products with and without linseed oil (2007)

Sensoriske effektmålinger i indeklimaet - oplevet effekt side 27-40 i tidsskriftet Sundhed og Miljø. Supplement nr. 6, maj 2006

The impact of information on perceived air quality – 'organic' versus 'synthetic' building materials (Proceedings Indoor Air, 2005)

Sensory and chemical evaluation of odorous emissions from building products containing linseed oil Proceedings Indoor Air, 2005)

Use of gas chromatography olfactometry (GC-O) to detect unknown emissions from building products containing linseed oil (Proceedings Indoor Air, 2005)

Impact of varying area of polluting surface materials on perceived air quality (Indoor Air, 2003)

Sensory evaluation of emissions from selected building products exposed to ozone (Indoor Air, 2003)

Documentation of mould odour remediation in flats (Proceedings: Healthy Building, 2003)

Sensory evaluation of emissions from building materials (CerTech, 2003)

Impact of ventilation rate, ozone and limonene om percieved air quality in offices (Proceedings: Indoor Air 2002)

Sensory and chemical characterization of VOC emissions from building products: impact of concentration and air velocity (Atmospheric Environment, 1999)

Determination of Exposure-Response Relationships for Emissions from Building Products (Indoor Air, 1998)

Sensory Characterization of Emissions from Materials (Indoor Air, 1997)

Sidst opdateret 12. september 2012