Videre til indhold | Videre til menunavigation

Søg
Du er her: Forside / Indeklima / Luftkvalitet / Samlet sundhedsmæssig vurdering af kemiske stoffer i indeklimaet fra udvalgte forbrugerprodukter (Mest kemi i børneværelset)
Personal tools

Forskningsudgivelse

Samlet sundhedsmæssig vurdering af kemiske stoffer i indeklimaet fra udvalgte forbrugerprodukter (Mest kemi i børneværelset)

Børneværelset er det rum i boligen, hvor de højeste koncentrationer af sundhedsskadelige kemiske stoffer i indeluften findes.

Seniorforsker Henrik N. Knudsen (SBi) har sammen med Force Technology udarbejdet rapporten 'Samlet sundhedsmæssig vurdering af kemiske stoffer i indeklimaet fra udvalgte forbrugerprodukter' for Miljøstyrelsen.

Rapporten viser, at der er en klar tendens til, at nye produkter afgiver mere forurening til luften end ældre brugte produkter. Produkterne afviger også fra hinanden ved, at nogle afgiver forurening over lang tid, mens andre har en mere ekstrem og kortvarig karakter. I alle tilfælde er den mest massive eksponering for flygtige stoffer fra forbrugerprodukter i børneværelset, og anvendelse af røgelse inden døre er den mest forurenende af de undersøgte produkter/aktiviteter

Rapportens resultater

Praktiske indeklimaråd i forbindelse med brug af forskellige forbrugsprodukter

Se artiklen: Mest kemi i børneværelset . HVAC Magasinet nr. 44 2008.

Artikel i Forsk23: Mest kemi i børneværelset (04.2007)

Læs hele rapporten ' Samlet sundhedsmæssig vurdering af kemiske stoffer i indeklimaet fra udvalgte forbrugerprodukter', udgivet på Miljøstyrelsens hjemmeside. (2006)

Læs også Miljønyt.dk: Pas på indeklimaet i din bolig

Forskningsresultaterne indgår i Miljøstyrelsens kampagne luk luften ind  (nov. 2007) . Se mere om kampagnen.

Forskere

Henrik N. Knudsen

Allan Astrup Jensen

Sidst opdateret 30. januar 2009