Forskningsudgivelse

Registrering af indeklimaet i kontorer

Undersøgelse af om støvs inflamatoriske potens kan forklare nogle af de symptomer, der ofte rapporteres i kontorbygninger.

SBi har bidraget med en registrering af indeklimaforhold og luftskiftemålinger til et større projekt, der gennemførtes af Arbejdsmiljøinstituttet (AMI). SBi's rolle har været at indsamle data vedrørende indeklimaforhold og måle udeluftskiftet i kontorbygninger.

På det overordnede niveau viste projektet, at der er flere klager over det oplevede indeklima og flere symptomer blandt de ansatte i bygninger med storrumskontorer end blandt ansatte i bygninger med cellekontorer eller bygninger med flerpersonskontorer.

Klagerne over det oplevede indeklima er typisk højere for de faktorer, som man ikke kan kontrollere individuelt i storrumskontorer. Det gælder støj i lokalet, termiske forhold, luftkvaliteten og belysningsforhold.

Projektet har indtil videre resulteret i rapporten:

Indeklima, psykosocialt arbejdsmiljø og støvs inflamatoriske potens i kontorbygninger udgivet af Arbejdsmiljøinstituttet (AMI).

Forskere

Lars Gunnarsen

Sidst opdateret 12. september 2012