Forskningsudgivelse

Radonkoncentrationen i nye enfamiliehuse

Målinger i 200 nye enfamiliehuse viser, at bygningsreglementets krav om sikring mod radon fra undergrunden virker.

Der er målt radonkoncentrationer i 200 fritliggende enfamiliehuse i områder i Danmark, hvor radonforekomsten i undergrunden er stor. Middelværdien for radonkoncentrationen i disse boliger er fundet til at være 35 Bq/m3.

- En procent af de undersøgte boliger har radonkoncentrationer over 200 Bq/m3. Ifølge
Bygningsreglement for småhuse anbefales det, at radonindholdet ikke overstiger 200 Bq/m³ for nybyggeri.

- Der er målt luftskifte i de 10% af boligerne, der har de højeste radonkoncentrationer. Middelværdien for luftskiftet blev målt til 0,38 h-1. Bygningsreglement for småhuse anbefaler, at der i ethvert beboelsesrum og i huset totalt er et luftskifte på mindst 0,5 h-1.

- Sikring mod radon fra undergrunden i nye huse virker efter hensigten i langt de fleste tilfælde, og radonniveauet i fritliggende nye enfamiliehuse er væsentligt reduceret.

Undersøgelsen er gennemført af SBi for Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Download publikationen: 'Radonkoncentrationen i nye enfamiliehuse' (2008).

Forskere

Lars Gunnarsen

Sidst opdateret 12. september 2012