Forskningsprojekt

PCB i bygninger

Et forskningsprojekt støttet af Realdania skal skabe større viden om PCB i bygninger og resultere i en SBi-anvisning der skal handle om, hvordan PCB fjernes i bygninger.

Byggeriets PCB problemer skal afhjælpes

Der er øget fokus på de ældre PCB-holdige byggevarers betydning for indeklimaet og for brugernes sundhed. Flere bygningsejere har målt PCB-koncentrationer, der overskrider de vejledende aktionsgrænser for indeluftens indhold af PCB. Bygningsejeren har dermed en forpligtigelse til at afhjælpe problemet.

PCB i byggeindustrien

Indtil langt op i 1970’erne var det tilladt at bruge PCB i byggematerialer. PCB er en stor gruppe industrikemikalier, der blev udviklet i 1920’erne og brugt i byggeindustrien. I naturen ophobes PCB i fødekæderne, fordi det nedbrydes langsomt. Det blev forbudt at anvende i byggematerialer i 1977. Stofgruppen er medtaget i Stockholmkonventionen blandt verdens farligste miljøgifte.

Forskningsprojekt skal skabe større viden om PCB i byggeriet

Stoffets store giftighed og dets evne til at afsættes på alle indvendige overflader giver store problemer i forbindelse med gennemførelsen af afhjælpende foranstaltninger. SBi har med støtte fra Fonden Realdania  i samarbejde med Erhvervs- og Byggestyrelsen iværksat et forskningsprojekt, der skal skabe det nødvendige videngrundlag for at kunne anvise effektive metoder til at afhjælpe problemerne i forbindelse med PCB i bygninger. Forskningsprojektet vil over tre år følge konkrete afhjælpningsprojekter i forskellige byggerier og bygningstyper. Den viden, der indhentes her, suppleres og efterprøves med en række laboratorieforsøg. Regeringen har offentliggjort en PCB handlingsplan, hvor et vigtigt element netop er at opbygge viden om håndtering og afhjælpning af PCB.

PCB-netværket

Projektet inviterer bygningsejere, rådgivere og driftsherrer der interesserer sig for PCB-problematikken til at deltage i et netværk om PCB.

Læs mere om Projektet PCB i bygninger

Forskere

Lars Gunnarsen

Sidst opdateret 12. september 2012
Vi søger samarbejde med bygherrer


Skal din ejendom PCB-saneres? Vil du dele dine erfaringer med os? Vi søger bygherrer, der vil dele viden og erfaringer om PCB-sanering af ejendomme.

Læs mere om samarbejdet

PCB-netværket

 

lbg

På en række seminarer præsenterer vi vores forskningsresultater, mens projektet kører.

Meld dig ind i PCB-netværket og få invitation til seminarerne på din e-mail.

Meld dig ind i PCB-netværket