Videnskabelige artikler

Ozon, byggematerialer og luftkvalitet

Undersøgelsen viser, at nogle byggematerialer bliver ved med at lugte ubehageligt selv efter lang tids brug og dermed kan forringe luftkvaliteten inden døre.

Nogle byggematerialer bliver ved med at lugte ubehageligt selv efter lang tids brug og kan dermed forringe luftkvaliteten inden døre. Statens Byggeforskningsinstitut har gennemført to undersøgelser, der har vist at problemerne bl.a. kan skyldes at materialerne reagerer kemisk med den ozon der er i indeluften. For nogle materialer kan denne type afgasning tilsyneladende fortsætte i hele materialets levetid.

Sammenfatning

Artikler

Sensory evaluation of emissions from selected building products exposed to ozone (Indoor Air, 2003)

Impact of ventilation rate, ozone and limonene om percieved air quality in offices (Proceedings: Indoor Air 2002)

Sidst opdateret 03. juli 2012