Naborøg - afværgeløsninger

Metode til at afværge luftoverførsel mellem lejligheder

Naborøg er et problem for mange, der bor i etageejendomme. Beboerne er generet af lugt og partikler fra andres tobaksrygning.

Statens Byggeforskningsinstitut har gennemført et projekt om naborøg og overførsel af partikelforurening mellem lejligheder. I projektet er undersøgt forskellige metoder til at afværge luftoverførslen, så risikoen for at blive udsat for passiv rygning reduceres, og boligernes luftkvalitet forbedres.

I rapporten er desuden gengivet seks artikler, der er skrevet på baggrund af resultaterne fra projektet.

Se eller download rapporten: Naborøg - afværgeløsninger (2012)

Artikel i Forsk 34: Sådan bliver du naborøgen kvit (01.2013)

Sidst opdateret 21. januar 2014