Laboratoriefaciliteter

Luftkvalitetslaboratoriet på SBi

Beskrivelse af muligheder og faciliteter i SBi's luftkvalitetslaboratoriet.

SBi's luftkvalitetslaboratorium giver enestående muligheder for at forske i byggematerialers betydning for indeklimaet under kontrollerede forhold. I laboratoriet kan der gennemføres forsøg med op til 24 forskellige forureningskilder i hver sit testkammer (CLIMPAQ). Laboratoriet er særlig egnet til sensoriske bedømmelser, hvor et panel af forsøgspersoner vurderer luftkvaliteten ved afgasning/emissioner fra byggematerialer. Laboratoriets to forsøgsrum giver også mulighed for at gennemføre forsøg med større konstruktioner i naturlig størrelse.

Hvad kan laboratoriet bruges til?

Laboratoriets faciliteter

Små testkamre (CLIMPAQ'er)

Invitation til samarbejde om forskning i luftkvalitet

Sidst opdateret 09. marts 2006