Forskningsudgivelse

Kilder til indendørs luftforurening - pilotprojekt

Undersøgelse af forskellige kilder til indendørs partikelforurening i lejligheder nær hovedfærdselsårer.

I pilotprojektet er undersøgt kilder til indendørs partikulær luftforurening i en lejlighed beliggende i en etagejendom nær en hovedfærdselsåre. De undersøgte kilder er udeluftens indhold af partikler særligt fra trafikken, forurening i overføringsluften fra nedre lejligheder og kilder i selve lejligheden, f.eks. forbrændingsprocesser i forbindelse med madlavning, overflader med høje temparaturer samt brugen af sterinlys.

Undersøgelsen viser, at omtrent halvdelen af ventilationsluften tilføres fra trappeopgange, mens omkring en femtedel tilføres fra underboen. Kun omkring en ottendedel af ventilationsluften tilføres direkte fra det fri.

Partikelniveauer i lejligheden kan kun delvis forklares ved udendørs partikler, selv når beboerne ikke er hjemme. Indendørs luftforurening fra kilder (madlavning i gryde og ovn) giver et betydeligt bidrag til partikelforureningen. Desuden bidrager underboen til lejlighedens luftforurening - særligt i de tilfæde, hvor der ryges i den underliggende lejlighed.

Forskningsprojektets samlede resultater kan ses i nedestående artikel:

Glasius, Marianne ; Wåhlin, Peter ; Jensen, Keld Alstrup ; Schneider, Thomas ; Gunnarsen, Lars Bo ; Nielsen, Ole John ; Palmgren, F: Outdoor and indoor sources to ultrafine and fine particles in an urban apartment. I: Indoor Air 2008 : Proceedings of the 11th International Conference on Indoor Air Quality and Climate. Lyngby : International Centre for Indoor Environment and Energy, 2008. 1 s.

Forskere

Lars Gunnarsen

Sidst opdateret 06. oktober 2008