Forskningsudgivelser

Indeklimavurdering af linolieholdige byggematerialer

Undersøgelsen viser, at de undersøgte linolieholdige materialer lugter værre end tilsvarende konventionelle materialer, og at lugten kun ændrer sig lidt i løbet af et år.

En undersøgelse af afgasningen fra tre typer byggematerialer (gulvbelægning, vægmaling og gulvolie) viser bl.a., at de undersøgte linolieholdige materialer lugter værre end tilsvarende konventionelle materialer, og at lugten kun ændrer sig lidt i løbet af et år. Byggematerialerne blev undersøgt ved en direkte sensorisk bedømmelse af den oplevede luftkvalitet, samt med en teknik, hvor man kemisk bestemmer de lugtende stoffer på baggrund af en sensorisk vurdering. Undersøgelsen er gennemført af Statens Byggeforskningsinstitut i samarbejde med Arbejdsmiljøinstituttet og er støtte af Erhvervs- og Boligstyrelsen.

Sammenfatning

Download publikationen: Indeklimavurdering af linolieholdige byggematerialer (2004)

Artikler:

Sensory and chemical evaluation of odorous emissions from building products with and without linseed oil (2007).

Sensory and chemical evaluation of odorous emissions from building products containing linseed oil Proceedings Indoor Air (2005).

Use of gas chromatography olfactometry (GC-O) to detect unknown emissions from building products containing linseed oil (Proceedings Indoor Air (2005).

Forskere

Henrik N. Knudsen

Per Axel Clausen, Hitomi Shibuya, Ken Wilkins og Peder Wolkoff

Sidst opdateret 24. juni 2016