Forskningsudgivelser

Indeklimamærkning af byggevarer

Baggrundsrapporter om indeklimamærkningsordningen for byggevarer.

Rapport i to dele. Del 1 beskriver en frivillig indeklimamærkningsordning for byggevarer på prototypeniveau. Målet med indeklimamærkningsordningen er bl.a. at medvirke til, at luftkvaliteten i bygninger forbedres, og at producenter af byggevarer støttes i udviklingen af mere indeklimarigtige produkter. Del 2 beskriver laboratorieforsøg med ni byggevarer - tre fugemasser, tre malinger og tre tekstile gulvbelægninger - samt modelberegninger og sundhedsmæssige vurderinger.

Bestil publikationerne:

Indeklimamærkning af byggevarer, Del 1 (1993)

Indeklimamærkning af byggevarer, Del 2 (1993)

Forskere

Peter A. Nielsen, Peder Wolkoff

Sidst opdateret 09. marts 2006