Undersøgelse af luftrenseres effekt over for tetrachlorethylen i rumluften

Formålet med projektet er, at undersøge hvilken effekt en mekanisk luftrenser har over for rumluftens indhold af tetrachlorethylen.

Formålet med projektet er, at undersøge hvilken effekt en mekanisk luftrenser har over for rumluftens indhold af tetrachlorethylen.

NIRAS har i samarbejde med Østergaard Filter ApS, Fyns Amt og Miljøstyrelsen udviklet en mekanisk luftrenser, som i forbindelse med afværgeforanstaltninger har til formål at nedbringe koncentrationen af gasformige forureninger – specielt chlorerede forbindelser – i rumluften i beboelsesrum i boliger. Luftrenseren består i hovedtrækkene af en ventilator, et støvfilter og et aktivt kulfilter monteret i et lydisoleret kabinet.

I Luftkvalitetslaboratoriet ved SBi gennemføres der en række forsøg til undersøgelse af luftrenserens effekt. Tetrachlorethylen vil blive afgivet kontinuert og med konstant rate fra et emissionskammer, som specialfremstilles til forsøgene. Forskellige emissionsrater svarende til forskellige ligevægtskoncentrationer vil blive anvendt. To forskellige luftrensere (stuemodel og kældermodel) vil blive undersøgt ved forskellige ydelser af den indbyggede ventilator. Målet er en generel beskrivelse af reduktionen i ligevægtskoncentration i forhold til ventilatorydelsen og ventilationen i forsøgsrummet. Desuden gennemføres undersøgelser af, om der ved opstilling i boligmiljøer akkumuleres støv i luftrensernes støv- og kulfiltre i et sådant omfang, at det har indvirkning på luftrensernes effektivitet. Endelig gennemføres en række supplerende forsøg herunder forsøg på mætning af kulfiltret.

Projektet afsluttes med en rapport udarbejdet af SBi med bidrag fra Storstrøms Amt, Teknik- og Miljøforvaltningen. Rapportformatet vil følge Miljøstyrelsens retningslinjer.

Intern projektleder: NCB

Samarbejdspartnere: Storstrøms Amt, Teknik- og Miljøforvaltningen

Rekvirent: Miljøstyrelsen gennem Storstrøms Amt, Teknik- og Miljøforvaltningen

Sidst opdateret 23. maj 2008