Avanceret nanoteknologisk detektion og afgiftning af skadelige luftbårne stoffer

projektets overordnede formål er i indre rum at udvikle metoder til detektion og afgiftning for at beskytte europæiske borgere mod overraskende angreb i offentlige bygninger og transportsystemer.

Dette store projekt er et integreret projekt støttet af EU's 6. rammeprogram under opslaget
 "Nanotechnological approaches for improved security systems" rettet mod små virksomheder.
I indre rum er mennesker  meget sårbare overfor giftige stoffer, der udsendes af terrorrister. På den
baggrund er projektets overordnede formål at udvikle metoder til detektion og afgiftning for at beskytte
europæiske borgere mod overraskende angreb i offentlige bygninger og transportsystemer. Ved at fokusere på giftstoffer, biologiske kampstoffer, sprængstoffer og ulovlige medikamenter sikres, at de væsentligste farer er medtaget.

Baggrunden for projektet er at nanoteknologiske metoder vil kunne tilbyde sensorer og afgiftning med effektiviteter, der langt overstiger de metoder, der er tilgængelige i dag. Det nanoteknologiske potentiale er således ikke opfyldt. Afgiftningsmetoder vil blive udviklet for gift- og biologiske kampstoffer. Projektet vil integrere innovative løsninger i kombinerede beskyttelsessystemer, som er intelligente, følsomme, fleksible, kompakte og billige, så de er egnede til installation i f.eks. lufthavne, hospitaler og kommunale bygninger.

SBi' s indsats vil i det væsentlige være at bidrage til at udvikle metoder, der sikrer langtidsholdbarheden af systemerne og at udvikle ventilationsstrategier der understøtter systemernes funktion.  Målet er derved at sikre, at systemerne bliver nyttige i den sammenhæng, de er tænkt.

Intern projektleder: LBG

Målgruppe: Hovedmålgruppen er de deltagende små virksomheder (SME). Gennem deres kommercielle udnyttelse af mulighederne i de under projektet udviklede produkter vil borgerne i Europa få glæde af projektet. Desuden vil projektets resultater formidles i 3 - 5 internationale artikler for øvrige forskere i bygningsikkerhed og nanoteknologi.

Samarbejdspartnere: Projektet foregår i samarbejde mellem 28 europæiske institutioner og virksomheder heraf er de 16 små virksomheder (SME).

Rekvirent: Projektet støttes af EU's 6. rammeprogram.

Sidst opdateret 18. august 2010