Forskningsudgivelse

Afgivelse af formaldehyd fra byggevarer og forbrugerprodukter

Undersøgelse af formaldehydafgivelse fra 22 mulige kilder i indeklimaet.

Rapporten præsenterer resultatet af en undersøgelse af formaldehydafgivelse fra 22 mulige kilder i indeklimaet. Undersøgelsen er gennemført for om muligt at finde årsagen til de høje koncentrationer af formaldehyd i indeluften, der blev fundet i enkelte danske boliger under en foregående undersøgelse.

Målingerne er gennemført i laboratorium.

Alle de undersøgte prøver overholdt kravet i Bygningsreglementet til træbaserede plader om under 0,124mg/m3 i kammerluften under standardiseret prøvning.

Alligevel viser beregninger af formaldehydkoncentrationen i et mindre beboelsesrum, at den kan blive seks gange højere end WHO's anbefalede grænseværdi for indeluften ved omfattende brug af  overfladematerialer, der hver især overholder kravene til formaldehydafgivelse fra træbaserede plader.

Se eller download rapporten: 'Afgivelse af formaldehyd fra byggevarer og forbrugerprodukter' (2010).

Artikel i Forsk 28: Skærpede krav til formaldehyd i træplader (06.2010).

Forskere

Barbara Kolarik, Lars Gunnarsen

Lis Winther Funch

Sidst opdateret 12. september 2012