Forskningsudgivelse

Sunde skoler

Rapporten giver en række forslag til enkle måder at forbedre indeklimaet i skoler og institutioner for børn.

Dybe rum og lavt til loftet. Det er karakteristiske kendetegn som går igen i meget skolebyggeri. Luftkvaliteten bliver dermed stærkt afhængig af velfungerende ventilationsanlæg. Men det kniber det med på skolerne, som ofte har skåret kraftigt i budgettet til drift og vedligeholdelse af ventilationsanlæg I erkendelse af at skolernes ventilationsanlæg ikke altid fungerer optimalt anbefaler forskere fra SBi derfor, at man gør nye skoler mere robuste overfor indeklimaproblemer ved at øge rumvolumenet i klasselokalerne. Det kan fx ske ved at bygge med stor loftshøjde, dvs. mindst tre-fire meter. Tilsvarende bør man ved skolerenoveringer tilstræbe at øge klasselokalernes rumvolumen.

Sammenfatning

Download publikationen: Sunde skoler (2001)

Forskere

Inge Mette Kirkeby, Kirsten Engelund Thomsen

Peter A. Nielsen, Ole Valbjørn

Sidst opdateret 09. marts 2006