Forskningsudgivelse

Status og perspektiver på indeklimaområdet

Projektet sammenfatter den eksisterende viden om indeklimaets påvirkninger og betydningen for menneskers sundhed.

En sammenfatning af den eksisterende viden på følgende områder, i forhold til indeklimapåvirkninger og betydningen for menneskers sundhed:

  • Byggetekniske forhold
  • Adfærd og effekten af adfærdsændringer
  • Eksponering for kemikalier og partikler
  • Allergi og astma

For det enkelte område er effekterne på sundhed som følge af påvirkninger i indeklimaet såvidt muligt kvalificeret og kvantificeret.

Projektet har resulteret i en rapport, hvis tilblivelse er foregået i en tværvidenskabelig arbejdsgruppe. Afslutningsvis er der søgt konsensus om rapporten ved en national workshop, hvor et rapportudkast blev diskuteret. Rapporten indeholder en samlende vurdering af, hvor de største farer for sundheden ligger på tværs af områder. Rapporten vejleder i forhold til en prioritering af indsatsområder både i forhold til en effekt hos den enkelte borger ved forebyggende og behandlende indsats; og i forhold til myndighedernes påvirkning vha regulering, oplysning o.l. Rapporten giver råd om, hvor der særligt mangler viden og danner baggrund for nye aktiviteter på indeklimaområdet.

Rapport udgivet af Miljøstyrelsen juni 2006: 'Status og perspektiver på indeklimaområdet'

Pressemeddelelse fra SBi 25.06.2006: 'Fortsat masser af farer i indeklimaet'

Artikel i Forsk21: Fortsat masser af farer i indeklimaet (09.2006)

Forskere

Lars Gunnarsen

Sidst opdateret 12. september 2012