Anvisning 266

Småhuse - indeklima og energi

Denne SBi-anvisning omhandler generelle krav og anbefalinger til indeklima, energiforbrug og tilknyttede installationer i nybyggede småhuse i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglement 2015 (BR15).

Småhuse omfatter fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse med lodret lejlighedsskel i indtil to etager samt eventuel kælder. Småhuse omfatter også kæde- og rækkehuse samt sommerhuse. I anvisningen behandles bygningsreglementets bestemmelser vedrørende indeklima – som i denne sammenhæng omfatter termisk indeklima, luftkvalitet, ventilation, akustisk indeklima og lysforhold – og energiforbrug i småhuse. 

På ventilationsområdet dækker anvisningen såkaldt komfortventilation, dvs. den ventilation, der styrer det atmosfæriske indeklima. Anvisningen dækker ikke funktionen af andet luftkrævende udstyr, som kan forekomme i boliger, fx fyringsanlæg og tørretumblere. Anvisningen dækker heller ikke sammenkoblingen mellem ventilation og opvarmning, fx luftvarmeanlæg.

Anvisningen indgår i en serie af SBi-anvisninger om nybyggeri af småhuse og er tilgængelig på www.anvisninger.dk/266.

Sidst opdateret 22. december 2016