Forskningsudgivelse

Muret byggeri og indeklima

Teglvægges fugtoptag og afgivelse ved pludselige ændringer af den indvendige fugtbelastning.

I rapporten er vurderet forskellige vægkonstruktioners evne til at udjævne indeluftens fugtighed i forbindelse med pludselige ændringer af de indre fugtkilders styrke.

Dataindsamlingen har omfattet feltforsøg i tre eksisterende boliger, henholdsvis et fuldmuret hus med indfarvet kalkpuds som eneste indvendige overfladebehandling, et træhus med akrylmalede gipsplader indvendigt samt et muret hus med akrylmalet letbeton indvendigt.

Indsamlede data er sammenlignet med en simpel model for fugt i indeluft. Parallelt hermed er der udført simuleringer i BSim med henblik på at gengive fugtoptag under og efter målingerne, simuleringer af referencesituationer for måleperioderne samt helårssimuleringer. Beregningerne har indbefattet bygningernes termiske indeklima.

Se eller download rapporten: 'Muret byggeri og indeklima' (2009).

Forskere

Lars Gunnarsen, Ásta Logadóttir, Alireza Afshari

Carsten Rode og Rikke Møller Glendorf

Sidst opdateret 11. september 2012