Notat

Muret byggeri og indeklima

En sammenlignende undersøgelse af de indeklimamæssige egenskaber for vægge af tegl, beton, gips, træ og porebeton.

Seniorforsker Lars Gunnarsen fra Statens Byggeforskningsinstitut har i en mindre undersøgelse sammenlignet de indeklimamæssige egenskaber for vægge af fem forskellige materialer, nemlig tegl, beton, gips, træ og porebeton. Undersøgelsen viser, at tegl har mange gode indeklimamæssige egenskaber, men samlet set kan man dog ikke på baggrund af undersøgelsen konkludere, at teglvægge skulle være markant bedre for indeklimaet end fx vægge af beton og porebeton.

Læs notat: Muret byggeri og indeklima (2003)

Forskere

Lars Gunnarsen

Sidst opdateret 09. januar 2009