Forskningsudgivelse

Health Optimisation Protocol for Energy-efficient Buildings (HOPE)

I projektet er tilvejebragt grundlaget for at øge antallet af energieffektive bygninger, der samtidig er sunde.

I projektet er tilvejebragt grundlaget for at øge antallet af energieffektive bygninger, der samtidig er sunde. Der er gennemført undersøgelser af sundheds- og energistatus i kontorbygninger og beboelsesejendomme i ni europæiske lande. På baggrund af undersøgelserne er opstillet retningslinjer for, hvordan usunde og energikrævende bygninger kan forbedres.

SBi's andel af projektet har været at udvikle forsøgsprotokoller og gennemføre feltundersøgelser.

Projektets resultater fremgår af hjemmesiden 'Health Optimisation Portocaol for Energy-efficient Byuldings (HOPE).

Sidst opdateret 18. januar 2007