Forskningsudgivelse

Håndhygiejne i dagpleje

Rapporten giver retningslinjer for hvilke elementer en fremtidig indsat for bedre håndhygiejne i dagpleje skal indholde.

Rapporten indeholder en undersøgelse af  muligheder og barrierer i forebyggelsesarbejdet med håndhygiejne i dapleje samt anbefalinger for, hvordan det videre arbejde med at gennemføre en indsats på området kan organiseres.

Forskningschef Claus Reinhold (SBi) og seniorforkser Inge Mettet Kirkeby (SBi) har i samarbejde med en række andre forskere og personer udarbejdet rapporten: 'Forprojekt til håndhygiejne i dagpleje', (2006) der er udgivet at Sundhedsstyrelsen. SBi's del af projektet  har fokuseret på at forbedre håndhygiejne ved isolation af smittekilder og afbrydelse af smitteveje gennem indbygget hygiejne, dvs. bygningsmæssige forhold som sikrer, at de rigtige håndhygiejniske rutiner kan fungere hensigtsmæssigt.

Rapportens resume og anbefalinger

Se også rapporten 'Forprojekt til håndhygiejne i daginstitutioner' (2006)

Læs pressemeddelelsen: 'Bedre hygiejne i daginstitutioner sparer sygedage'

Artikel i Forsk22: Bedre hygiejne i børneinstitutioner sparer sygedage (12.2006)

Sidst opdateret 22. marts 2007