Forskningsudgivelse

Håndhygiejne i daginstitutioner

Rapporten giver retningslinjer for hvilke elementer en fremtidig indsat for bedre håndhygiejne i daginstitutioner skal indholde.

Rapporten indeholder resultaterne af et forprojekt, som havde til opgave at skaffe mere viden om grundlaget for at kunne sætte et egentligt projekt til at styrke håndhygiejnen i daginstitutioner i gang.

Forprojektets mål er at forbedre håndhygiejnen ved isolation af smittekilder og afbrydelse af smitteveje gennem indbygget hygiejne, dvs. bygningsmæssige forhold (herunder faste sanitære installationer og fast inventar), som sikrer, at de rigtige håndhygiejniske rutiner også er de mest logiske og letteste at udføre. Hensigten med delprojektet er at undersøge, hvilke betingelser der skal være opfyldt for, at håndhygiejniske rutiner kan fungere hensigtsmæssigt – og hvordan de håndhygiejnisk kritiske punkter kan udvikles i denne retning.

Forskningschef Claus Reinhold (SBi), seniorforsker Inge Mette Kirkegaard (SBi) og seniorforsker Erik Brandt  (SBi) har sammen med en række andre forskere og personer udarbejdet rapporten 'Forprojekt om håndhygiejne i daginstitiutioner' , der er udgivet af Sundhedsstyrelsen (2006).

Rapportens resume og anbefalinger

Se også rapporten: 'Forprojekt om håndhygiejne i dagpleje' (2006)

Læs pressemeddelelsen: 'Bedre hygiejne i daginstitutioner sparer sygedage'

Artikel i Forsk22: Bedre hygiejne i børneinstitutioner sparer sygedage (12.2006)

Sidst opdateret 12. juni 2012