Øget varmeisolering giver problemer med brandsikkerhed


Nye typer isoleringsmaterialer giver fordele, men desværre er de ikke helt uproblematiske i brandteknisk henseende, siger seniorforsker Lars Schiøtt Sørensen fra SBi. Foto: Jørgen True. Nordens største konference om brandsikkerhed foregik 16.-17. juni på Aalborg Universitet København. På konferencen diskuterede brandeksperter fra myndigheder, industri og forskning, hvordan bygningers øgede varmeisolering påvirker brandsikkerheden.

”Vores bygninger bliver bedre og bedre isoleret for at spare på energien, men samtidig holder de også bedre på varmen ved ildebrand”, siger seniorforsker Lars Schiøtt Sørensen fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København, der var medarrangør af konferencen.  

Lars Schiøtt Sørensen forklarer, at bygningernes forbedrede evne til at holde på varmen medfører, at temperaturen stiger hurtigere ved en brand, end det tidligere var tilfældet. Og det giver kortere tid til rednings- og slukningsindsatsen.

Læs pressemeddelelse: 'Øget varmeisolering giver problemer med brandsikkerhed' (Juni 2016).

Sidst opdateret 20. juni 2016