Anvisning 179

Indeklimaet i boligen

En oversigt over de faktorer, der er bestemmende for indeklimaet i boliger og på de fleste arbejdspladser, hvor der ikke er forurenende processer.

Denne opdaterede udgave afløser SBI-anvisning 152 fra 1986. Anvisningen giver en kortfattet oversigt over de faktorer, der er bestemmende for indeklimaet i boliger og på de fleste arbejdspladser, hvor der ikke er forurenende processer. På en let tilgængelig måde gives en orientering om den aktuelle viden om indeklimaforhold, og om hvad beboerne selv kan gøre for at skabe og opretholde et godt indeklima. Findes der byggematerialer, som er skadelige for sundheden? Hvorfor skal luften i stuerne ikke befugtes? Kan jeg kræve, at installationerne skal være lydsvage? Dette er eksempler på spørgsmål, som besvares i denne anvisning. I korte afsnit fortælles der om, hvordan indeklimaet påvirker menneskers velbefindende, og hvilke foranstaltninger en generende og skadelig påvirkning kan imødegås med. Anvisningen er skrevet for alle, som ønsker en samlet og let læst information om indeklima.

Bestil anvisningen: Indeklimaet i boligen (1993)


Forskere

Ole Valbjørn, Peter A. Nielsen

Sidst opdateret 17. september 2012