Indeklima generelt

indeklima.jpg
Indeklimastudier af vores boliger og arbejdspladser indikerer, at man skal søge årsagerne i den samlede virkning af fugt og skimmelvækst, partikler og anden forurening af indeklimaet, bl.a. blødgørere (de såkaldte phtalater) i husstøv.
Anvisning 266

Småhuse - indeklima og energi

Denne SBi-anvisning omhandler generelle krav og anbefalinger til indeklima, energiforbrug og tilknyttede installationer i nybyggede småhuse i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglement 2015 (BR15).

Konference

Conference on Fire Safety & Health (COFISH16)

Konferencen vil sætte fokus på, hvordan den måde, vi brandsikrer bygninger og inventar, påvirker indeklimaet.

Forskningsprojekt

Frisk luft og mindre kemi i børneværelset

SBi er med til at undersøge indeklimaet i børneværelser i et projekt igangsat af Det Økologiske Råd.

Forskningsudgivelse

Byggematerialers bidrag til indeluftens indhold af phthalater

Rapporten giver overblik over, hvilke byggevarer, der indeholder phthalater, og i hvilke koncentrationer phthalaterne findes i indeluften og støvet i forskellige bygninger.

Forskningsudgivelse

Muret byggeri og indeklima

Teglvægges fugtoptag og afgivelse ved pludselige ændringer af den indvendige fugtbelastning.

Interview

Arbejdsmiljø i åbne kontorer

Tre SBi-forskere er interviewet om deres viden om åbne kontorlandskaber.

Vejledning

Mitindeklima.dk

Mitindeklima.dk er et website hvor forbrugerne kan teste deres indeklima.

Befolkningsundersoegelse

Gåden om astma og allergi skal løses

Stort tværvidenskabeligt forskningsprogram skal kortlægge årsagen til, at så mange børn og voksne udvikler astma og allergi.

Forskningsudgivelse

Health Optimisation Protocol for Energy-efficient Buildings (HOPE)

I projektet er tilvejebragt grundlaget for at øge antallet af energieffektive bygninger, der samtidig er sunde.

Forskningsudgivelse

Status og perspektiver på indeklimaområdet

Projektet sammenfatter den eksisterende viden om indeklimaets påvirkninger og betydningen for menneskers sundhed.

Forskningsudgivelse

Håndhygiejne i dagpleje

Rapporten giver retningslinjer for hvilke elementer en fremtidig indsat for bedre håndhygiejne i dagpleje skal indholde.

Forskningsudgivelse

Håndhygiejne i daginstitutioner

Rapporten giver retningslinjer for hvilke elementer en fremtidig indsat for bedre håndhygiejne i daginstitutioner skal indholde.

Forskningsudgivelse

Miljøfaktorer i danskernes hverdag

Stor dansk undersøgelse viser, at hver fjerde føler sig generet af dårligt indeklima i boligen.

Indeklima generelt

Indeklima generelt

Notat

Muret byggeri og indeklima

En sammenlignende undersøgelse af de indeklimamæssige egenskaber for vægge af tegl, beton, gips, træ og porebeton.

Forskningsudgivelse

Sunde skoler

Rapporten giver en række forslag til enkle måder at forbedre indeklimaet i skoler og institutioner for børn.

Anvisning 179

Indeklimaet i boligen

En oversigt over de faktorer, der er bestemmende for indeklimaet i boliger og på de fleste arbejdspladser, hvor der ikke er forurenende processer.

Anvisning 130

Måling af termisk indeklima

En vejledning i valg af instrumenter og metoder til måling af de termiske indeklimaparame.

Anvisning 196

Indeklimahåndbogen

Vejledning i planlægning og projektering af bygninger med et godt indeklima.