Forskningsudgivelser

Skimmelsvampe i bygninger

Resultaterne af forskningsprogrammet viser, at der er en sammenhæng mellem skimmelsvampe i støv og forekomsten af forskellige indeklimasymptomer.

En stor undersøgelse af elever og lærere i danske skoler har for første gang dokumenteret, at der er en sammenhæng mellem skimmelsvampe i støv og forekomsten af øjenirritation, luftvejsirritation, hovedpine, svimmelhed og koncentrationsbesvær. Undersøgelsen er en del af et stort, tværfagligt forskningsprogram om skimmelsvampe i bygninger, som 13 danske forskningsinstitutioner og seks private virksomheder har deltaget i. Forskningsprogrammet har givet vigtig ny viden om skimmelsvampenes livsbetingelser i bygninger og deres virkninger på mennesker.

Sammenfatning: Resultater fra forskningsprogrammet

Bestil eller download publikationerne:

Skimmelsvampe i bygninger - Formidling af forskningsprogrammets resultater (2002)

Dokumentation: Forskningsprogrammet Skimmelsvampe i bygninger (2002)

Anvisning 205: Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst (2003)

Anvisning 204: Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger (2003)

Pjece: Er din bolig muggen? (2002)

Pjece: Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen (2002)

Ph.d. projekt: Moulds growth on building materials (2002)

Andre tidligere SBi-rapporter om skimmelsvampe:

Skimmelsvampe i vandskadede bygninger (1997)

Mikroorganismer i vandskadede bygninger (1996) 

Forskere

Suzanne Gravesen; Peter A. Nielsen; Ole Valbjørn

Sidst opdateret 02. marts 2006