Forskningsudgivelse

Mould growth on building materials

Ph.d. projekt.

Kristian Fog Nielsen har som en af de første i verden påvist skimmelsvampenes giftstoffer in-situ, dvs. i de byggematerialer, hvor de vokser. Hans ph.d.-afhandling 'Moulds growth on building materials' er udført på Statens Byggeforskningsinstitut og DTU, og blev ved ph.d. forsvaret i december 2001 bedømt som 'et imponerende stykke forskningsarbejde, som vil række langt ind i fremtidens forskning på skimmelsvampeområdet". Kristian Fog Nielsen er efterfølgende blevet ansat som assistant research professor ved BioCentrums mykologigruppe på DTU.

Skimmelsvampevækst i bygninger er forbundet med skadelige sundhedspåvirkninger af bygningernes beboere. Imidlertid forekommer den faktiske vækst kun i fugtige og vandskadede materialer og det er et voksende problem i Danmark, der skyldes mindre robuste konstruktioner, utilstrækkelig vedligeholdelse and for lidt ventilation. Denne ph.d.-afhandlings formål er at bestemme om mycotoxiner produceres i fugtige og vandskadede bygninger og også at undersøge miljøforholds (luftfugtighed og temperatur) indflydelse på produktionen af svampevækst og sekundær metabolisme.

Se artikel i FORSK06: Ph.d. i skimmelsvampe

Resumé in english

Mould growth in buildings is associated with adverse health effects among the occupants of the building. However actual growth only occurs in damp and water-damaged materials, and is an increasing problem in Denmark, due to less robust constructions, inadequate maintenance, and too little ventilation. This project was started to determine if mycotoxins are produced in damp and water-damaged buildings as well investigating the influence of environmental conditions (humidity and temperature) on the production of fungal growth and secondary metabolism.

Download publikationen 'Mould growth on building materials' (2002)

Forskere

Kristian Fog Nielsen

Sidst opdateret 28. juni 2016