Midlertidig skimmelrenovering af krybekældre

Rapporten omhandler forsøg med en metode, der skal gøre det muligt at udsætte en dyr og gennemgribende renovering af krybekældre, der er angrebet af skimmelsvamp.

Rapporten omhandler forsøg med en metode, der skal gøre det muligt at udsætte en dyr og gennemgribende renovering af krybekældre, der er angrebet af skimmelsvamp, på bekostning af en større driftsudgift. Metoden består i at etablere et svagt undertryk i krybekælderen samtidig med, at denne affugtes.

Metoden er blevet afprøvet på tre huse med krybekælderdæk bestående af trægulve, isolering og vindpap og et klaplag i bunden af krybekælderen. Metoden synes at være anvendelig til huse af denne type, hvis:

–    affugteren kan holde en fugtighed i krybekælderen under 75 % RF, dette vil afhænge af det konkrete hus og affugteren

–    anlægs- og driftsudgifter er acceptable i forhold til besparelsen ved at udsætte renoveringen af krybekælderen.

Se eller download rapporten: 'Midlertidig skimmelrenovering af krybekældre. Undersøgelse af effekten af affugtning og sug i krybekældre med skimmelsvamp' (2012).

Artikel i Forsk 34: Midlertidig metode til at holde skimmelsvampe i krybekældre i skak (01.2013)

Sidst opdateret 07. januar 2013